Kamerový systém a wi-fi připojení pro Základní školu a Mateřskou školu Polanka nad Odrou

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Kamerový systém a wi-fi připojení pro Základní školu a Mateřskou školu Polanka nad Odrou

04.08.2022

Předchozí stav organizace

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městský obvod Polanka nad Odrou. Z důvodu posílení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy organizace chtěla zajistit monitorovaný prostor u vstupů do budov.

Řešení

Pro plánovaný bezpečnostní systém organizace zakoupila 3 ks bezpečnostních kamer Hikvision, o jejichž instalaci se postarala společnost OVANET a.s. Požadavek byl, aby kamery monitorovaly tři důležité prostory uvnitř školy.  A sice hlavní vchod, vchod do šaten a hlavní vchod do školní družiny, umístěné v samostatné budově.  Tyto prostory organizace neměla doposud z hlediska kamerového zabezpečení řešené.  Online dohled nad obrazovým výstupem nyní umožňuje jednoduchá aplikace nainstalovaná na organizací požadovaných PC. Aplikace současně uchovává kamerový záznam pro případ potřeby. V rámci dlouhodobé koncepce zabezpečení osob a majetku Městské policie Ostrava společnost OVANET a.s. provedla montáž a technické nastavení také  kamery nad hlavní vchod do budovy školy. Kamera je napojena na městský kamerový systém a data jsou tak přenášena na monitorovací stanoviště kamerového systému pracoviště Městské policie Ostrava.

Organizace se současně začlenila do projektu Metropolitní sítě statutárního města Ostravy. Díky připojení k metropolitní síti může využívat služby v rámci privátní sítě města, jakými jsou přístup k centrálním informačním systémům města a datovým úložištím, ale rovněž internetové konektivity nebo napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy. V prostorách školy byly nainstalovány 4 kusy AP Fortinet FortiAP-221E, které zajistí pokrytí stabilní, kvalitně zabezpečenou a dostatečně výkonnou bezdrátovou sítí.

Podívejte se na naše další realizace kamerových systémů.