Ochrana osobních údajů – GDPR

GDPR

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ EXTERNÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále také Nařízení nebo GDPR)

Úvodní ustanovení

Jedním z primárních cílů společnosti OVANET a.s. (dále také společnost) je zákonnost, korektnost a transparentnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů (dále také OÚ) externích subjektů údajů (dále také SÚ), se kterými společnost má uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, případně hodlá smluvní vztah uzavřít, a dále všech SÚ, kteří navštíví sídlo či prostory společnosti, případně jiným způsobem vstoupí do jednání či součinnosti se společností a to třeba i návštěvou internetových stránek společnosti na adrese www.ovanet.cz.

Společnost se zavazuje, že OÚ všech externích SÚ bude zpracovávat v souladu se všemi ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat zásady pro zpracování OÚ dle čl. 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv SÚ dle čl. 12 až 22 a čl. 34 Nařízení, bude usnadňovat výkon práv SÚ dle č. 12, a zajistí zabezpečení OÚ v souladu s čl. 32 Nařízení.

Účelem této politiky zpracování a ochrany OÚ je poskytnutí základní a přehledné informace o zpracování OÚ v souladu s čl. 12, v rozsahu čl. 13 a 14 Nařízení, stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Základní a přehledné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce OÚ

 • Správce OÚ: OVANET a.s.
 • Sídlo: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
 • Spisová zn.: B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 • IČ: 25857568
 • Datová schránka: a7cfi46
 • Tel: +420 555 135 001
 • Fax: +420 555 135 199
 • E-mail: ovanet@ovanet.cz
 • Web: www.ovanet.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu OÚ

 • Sídlo: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
 • Datová schránka: a7cfi46
 • Tel: +420 555 135 001
 • Fax: +420 555 135 199
 • E-mail: dpo@ovanet.cz

Informační povinnost správce osobních údajů

V souvislostí s tím, že informace podávané subjektům údajů mají být stručné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné, je informační povinnost rozložena do dvou dokumentů, tj. základní informace – kde lze nalézt souhrnné informace, a dále detailní informace – kde lze nalézt dílčí ustanovení k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů. Budete-li mít jakékoliv dotazy vůči zpracování Vašich OÚ či pokud chcete uplatnit Vaše práva SÚ, kontaktujte správce OÚ na výše uvedených kontaktech nebo osobně v sídle správce OÚ, případě kontaktujte přímo tzv. Pověřence pro ochranu OÚ prostřednictvím emailu dpo@ovanet.cz nebo výše uvedených kontaktů, vyjma případů:
 • zpracování Vašich osobních údajů v případě „oznámení“ ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění platných předpisů, kde jste povinni uplatňovat svá práva vycházející z nařízení GDPR u „příslušné osoby“ ve smyslu § 10 zákona o ochraně oznamovatelů (info zde).

KONTAKTUJTE NÁS

  OVANET a.s.
  Hájkova 1100/13,
  Přívoz, 702 00 Ostrava

  Tel.: +420 555 135 001
  Fax: +420 555 135 199
  E-mail: ovanet@ovanet.cz

  Obchodní oddělení:
  E-mail: obchod@ovanet.cz

  ID datové schránky: a7cfi46
  IČ: 25857568
  DIČ: CZ25857568
  Bankovní spojení:
  8010-0209268403/0300

  Odebírejte Newsletter

  Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.