Nový datový portál statutárního města Ostravy

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Nový datový portál statutárního města Ostravy

18.10.2023

Ostrava představila veřejnosti zcela nový datový portál Ostravy –  https://data.ostrava.cz/. Lidé zde naleznou přehledně zpracovaná data o městě prostřednictvím interaktivních map, vizualizací, tabulek a dalších formátů. Jedná se o unikátní projekt, za jehož realizací stojíme MY. Obdobný portál provozují v České republice ještě města Brno a Praha. Snahou je informovat občany o dění ve městě. Shromáždit data na jednom centrálním místě a sestavit informace k jednotlivým tématům přehledně vedle sebe. Datový portál bude sloužit nejen veřejnosti, ale také různým institucím a médiím.

Portál ukazuje všechny přístupné informace

Data jsou roztříděna do čtyř zájmových oblastí – obyvatelstvo, sport, bezpečnost a vzdělávání.

Na webu jsou zastoupeny nejen zdroje Magistrátu města Ostravy, ale také data Integrovaného záchranného systému, státních institucí a soukromých společností. Z volně přístupných datových sad lze jmenovat např. data Českého statistického úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Policie České republiky. Z organizací, které poskytují automatizované výstupy přímo ze svých vnitřních systémů, jsou to Městská policie Ostrava, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor nebo společnost Sareza a Nextbike.

Některá data se aktualizují i několikrát denně

Část grafů, jako třeba vývoj znečištění ovzduší ve městě nebo návštěvnost bazénů Sarezy, se aktualizuje každý den. Jiné hodnoty se načítají pouze jednou za několik let. Jako např. grafy o bytové výstavbě nebo grafy ukazující rozčlenění katastrálního území města. Většina datových zdrojů se aktualizuje každý měsíc a je rozdělena podle jednotlivých městských obvodů. Důraz je kladen na to, aby veškeré vizuály měly jednotný formát, data byla navzájem slučitelná a kompatibilní.

Na portále je možné vyhledat dvě různé skupiny grafů. Za zmínku stojí určitě webové grafy, jež poskytují rámcový přehled o situaci ve městě jako celku. Tyto si lze stáhnout do excelovských tabulek, z nich pak pomocí ikonek odskočit pro detail do tzv. dashboardů.

K čemu slouží dashboardy

Dashboardy jsou jádrem celého datového portálu. Poskytují pohled na určitou oblast ve městě, v detailu a kontextu. Uvádí vedle sebe nejen grafy, ale také tabulky a interaktivní mapy nebo třeba URL adresy domovských a spřátelených webů.

Zaujal vás tento projekt? Chcete vědět více? Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi se vám budeme věnovat.