Nová wi-fi síť pro Waldorfskou ZŠ a MŠ jako služba bez vstupních investic

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Nová wi-fi síť pro Waldorfskou ZŠ a MŠ jako služba bez vstupních investic

04.08.2022

Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava

 

O ŠKOLE

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, vzdělává 169 žáků v ZŠ a 38 dětí v MŠ. O všechny děti a žáky pečuje 31 pedagogických pracovníků – učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga. Na  škole působí také školní speciální pedagožka a školní psycholog.

PŮVODNÍ STAV

Organizace řešila pomalé, aktuálním požadavkům nevyhovující internetové připojení.  Stávající IT infrastrukturu tvořily pouze kabelové rozvody, WI-FI připojení zde chybělo. Škola disponuje celkem 52 počítači. V učebnách pro výuku se nachází 30 počítačů, pro účely pedagogů slouží 19 počítačů nebo notebooků, 3 počítače pak pro ostatní účely.

CÍL

Cílem projektu bylo nahradit kapacitně nedostačující, zastaralou infrastrukturu budovanou bez jednoznačné koncepce novým řešením kompletního pokrytí školy stabilní, kvalitně zabezpečenou a dostatečně výkonnou Wi-Fi sítí založenou na moderních prvcích.

ŘEŠENÍ

Projekt bezdrátové sítě Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě realizovala společnost OVANET a.s. Protože celkový návrh nové infrastruktury pro bezdrátové připojení obnášel nemalé investice na technologie, které organizace nemohla vynaložit, vše je poskytováno formou služby zajištění a provozu WI-FI hotspotů.

Společnost OVANET a.s. dodala pro novou síť 10 kusů AP Ruckus R550. Tento model přístupového zařízení pracuje v nejnovějším standartu 802.11ax (WiFi6) a využívá patentovaný dynamický anténní systém „BeamFlex+“. Základ nové školní počítačové sítě tvoří L2 přepínače řady S1720 z výrobního portfolia Huawei. Tato zařízení slouží k segmentaci sítě do jednotlivých VLAN a dále k napájení jednotlivých přístupových bodů dle standartu POE+ (802.3at).

Správu přístupových bodů, konfiguraci bezpečnostních a provozních pravidel zajišťuje centralizovaná řídící platforma Ruckus virtual SmartZone. Tento systém běží v privátním ICT Cloudu společnosti OVANET a.s., kde je zajištěn jeho provoz v režimu vysoké dostupnosti. Díky zvolenému řešení je možné provozovat více virtuálních bezdrátových sítí (SSID) s rozdílnou definicí provozních pravidel, např. síť pro zaměstnance, žáky nebo hosty organizace.

Dostupnost bezdrátové sítě ve všech učebnách umožňuje škole využívat moderní učební pomůcky, digitální obsah a zjednodušuje celkovou třídní administrativu.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

  • Celé řešení bezdrátového připojení bez vstupních investic.
  • Dostupnost internetu pro žáky a učitele.
  • Bezpečné a stabilní bezdrátové připojení ve všech prostorách školy.
  • Usnadnění správy počítačové sítě.
  • Zkvalitnění výuky pomocí moderních digitálních zařízení.