Nová strukturovaná kabeláž v dočasném sídle Domova Korýtko

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Nová strukturovaná kabeláž v dočasném sídle Domova Korýtko

28.11.2023

Původní stav

Stávající strukturovaná kabeláž v budově nesplňovala požadavky na současné technické parametry moderních datových rozvodů a zároveň nebyl dostatečně dimenzován počet datových zásuvek v jednotlivých kancelářích. Všechny tyto nedostatky vedly k nezbytnému plánu na obnovu datové sítě.

Hlavní nedostatky:

  • nevhodné umístění datových a silových zásuvek
  • počty datových i silových zásuvek v kancelářích neodpovídajících počtu pracovních míst
  • nevhodně vedená kabeláž – zvyšující pravděpodobnost poruch
  • kabeláže nesplňující standardy – zdrojem poruch mnoha technologií (PC, NTB, tiskárny, atd,) na datové síti, nízká přenosová rychlost v síti
  • nemožnost nasazení moderních technologií provozovaných prostřednictvím IP protokolu

Řešení

Společnost OVANET a.s. vypracovala návrh rozvodů na výměnu strukturované kabeláže v budově dočasného sídla Domova Korýtko. Následně zajistila dodávku materiálu, kompletní montáž a instalaci.

S ohledem na zastaralé telefonní rozvody umožnila nově nainstalovaná strukturovaná kabeláž implementaci IP telefonie. Stávající telefonie nenabízela dostatečnou kapacitu pro poskytnutí pevných linek všem zaměstnancům organizace Domova Korýtko. IP telefonie zajistí zřízení pevné linky všem potřebným zaměstnancům.

Pro všechny kanceláře byly navrženy kabelové trasy typu UTP CAT6, které vedou do datového rozvaděče, ve kterém jsou tyto kabely od jednotlivých datových zásuvek ukončeny a kde jsou datové zásuvky propojovány do aktivních prvků místní LAN sítě. Tyto kabelové trasy jsou umístěny v kabelových žlabech a elektroinstalačních lištách. Prostupy přes stropy jsou opatřeny certifikovanými protipožárními ucpávkami zajišťující utěsnění.

Ve zkratce nový systém strukturované kabeláže slouží jako datová infrastruktura pro veškerou výpočetní techniku, IP telefonii, WIFI AP (přístupové body pro bezdrátovou wifi) a do budoucna ji lze využít také pro kamerový systém monitorující bezpečnost v budově a jejím bezprostředním okolí.

Přínosy

  • dlouhá morální a technická životnost
  • vysoká přenosová rychlost a spolehlivost
  • jednoduchá rozšiřitelnost
  • pružnost při změnách konfigurace
  • možnost připojení nových HW technologií

Strukturovaná kabeláž je základním prvkem infrastruktury moderní počítačové sítě každé firmy. Musí však být kvalitně navrhnuta a odborně nainstalována. Musí odpovídat příslušným normám, které mají vliv na jednotlivé prvky, rychlost spojení, spolehlivost, ale i připravenost pro budoucí potencionální růst. V oblasti strukturované kabeláže neustále probíhají změny, na které je potřeba pravidelně reagovat. Nechte tyto starosti na nás. Přijdeme, navrhneme, zakreslíme, vybudujeme a vše nastavíme. Tuto práci umíme a děláme více než 20 let.

Přečtěte si o našich dalších realizacích zde.