Městský integrovaný kamerový systém Statutárního města Ostravy

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Městský integrovaný kamerový systém Statutárního města Ostravy

04.08.2022

01/2009 – 12/2019

MIKS SMO

Společnost OVANET a.s. je provozovatelem Městského integrovaného kamerového systému statutárního města Ostravy (dále také MIKS SMO), který v sobě integruje jak kamery bezpečnostní, umístěné v rizikových lokalitách, tak kamery dopravní, umístěné na světelných křižovatkách a důležitých dopravních uzlech statutárního města Ostravy. V současné době MIKS SMO tvoří více než 700 kamer, obsluhovaných na 9 monitorovacích stanovištích. MIKS SMO využívá Městská policie Ostrava k plnění svých úkolů v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a prevenci kriminality. MIKS SMO je rovněž využíván Policií ČR a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému. Online náhled z vybraných kamer křižovatek zde.