Prohlášení o přístupnosti

Společnost OVANET a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky

 

Stav souladu

 • uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže;

 

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

 • některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf. Přístupnost informací v těchto souborech je podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru. Více viz čl. Ostatní sdělení;

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21.8.2019;
 • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 21.8.2019;
 • Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené OVANET a.s. vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1;

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Společnost OVANET a.s., jakožto společnost pohybující se v informačních technologiích a web-designu, koná maximum toho, aby její webová prezentace byla bezchybná a přístupná všem jejím uživatelům a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Přesto však najdete-li chybu nebo místo pro zlepšení přístupnosti webové prezentace, budeme rádi, když nám to oznámíte. Zároveň stojíme i o Vaši zpětnou vazbu či názor jak upravit nebo zlepšit přístupnost webové prezentace. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:

 • kontaktního formuláře;
 • emailu: ovanet@ovanet.cz;
 • datové schránky: a7cfi46;
 • telefonicky: +420 555 135 001;
 • faxem: +420 555 135 199;
 • osobní návštěvy: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava a to od 07:30 do 16:00 v pracovních dnech;

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové prezentace, kontaktujte přímo představenstvo společnosti OVANET a.s.

 

Ostatní sdělení

 • v případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-;
 • na webové prezentaci jsou informace taktéž nabídnuty i v podobě dokumentů ke stažení, zpravidla ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx a *.pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nezbytné stáhnout odpovídající prohlížeče, které jsou jejich tvůrci poskytovány zdarma;

KONTAKTUJTE NÁS


OVANET a.s.
Hájkova 1100/13,
Přívoz, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 555 135 001
Fax: +420 555 135 199
E-mail: ovanet@ovanet.cz

Obchodní oddělení:
E-mail: obchod@ovanet.cz

ID datové schránky: a7cfi46
IČ: 25857568
Bankovní spojení:
8010-0209268403/0300