Chováme se ekologicky

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Chováme se ekologicky

25.01.2021

V roce 2020 společnost OVANET a.s. pořídila dva elektromobily a jednu dobíjecí stanici. Elektromobily i dobíjecí stanice jsou pořízeny v rámci projektů „Pořízení osobního služebního vozidla s alternativním pohonem“ spolufinancovaných Státním fondem životního prostředí České republiky.

Cílem projektů je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životního prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Projekt s akceptačním číslem 02401921 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 11/2018.

Projekt s akceptačním číslem 1191100048 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 11/2019.

Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR – www.sfzp.cz