Obnovujeme optické trasy v Ostravě, zvyšujeme kapacitu a bezpečnost sítě

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Obnovujeme optické trasy v Ostravě, zvyšujeme kapacitu a bezpečnost sítě

07.12.2022

OVANET a.s. se aktuálně nachází v druhé polovině velkého a časově náročného investičního projektu. Postupně obnovujeme a překládáme optické nadzemní trasy vybudované v letech 1999 – 2007.

Základ sítě společnosti tvoří optická síť na území města Ostravy, která do současnosti dosáhla délky cca 160 km. Tato síť je vedena podzemními a z části nadzemními trasami optických kabelů. Naprojektovali jsme a postupně realizujeme přeložení nadzemního vedení cca 30 km sítě optických kabelů z celkové délky více než 40 km. Tyto trasy představují z pohledu nízkého počtu vláken a vysokého obsazení nejužší místo v rámci přenosové kapacity sítě. Přeložení nadzemních tras přinese bezpečnější umístění kabelů do stabilního prostředí a dostatečnou rezervu kapacity sítě i po následující desetiletí. Životnost chrániček optických kabelů uložených v zemi činí až 100 let.