OVANET a.s. spravuje nejpropracovanější kamerový systém moravskoslezského kraje

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

OVANET a.s. spravuje nejpropracovanější kamerový systém moravskoslezského kraje

04.08.2022

Městský integrovaný kamerový systém v Ostravě pomáhá městské policii již několik let v boji proti kriminalitě a zvyšuje bezpečí občanů. Provozovatelem tohoto systému je OVANET a.s. Díky neustálému monitorování rizikových míst se strážníkům daří lépe odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu. Záběry z kamer jsou také předávány Policii ČR k následnému použití v důkazním řízení nebo identifikaci pachatele trestného činu. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. Obraz z kamer slouží k využití rovněž základním složkám integrovaného záchranného systému.

Jak kamery v moravskoslezském kraji pomáhají při objasňování zločinů si přečtěte zde.