Oznámení o změně smluvních podmínek – služba internet

?

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Oznámení o změně smluvních podmínek – služba internet

27.07.2020

Oznámení o změně smluvních podmínek společnosti OVANET a.s. dle Smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací se spotřebiteli – služby pevného internetu.

Tímto Vám sdělujeme, že na základě Doporučení Českého telekomunikačního úřadu ze dne 19.6.2020, upravujeme smluvní dokumentaci u stávajících Smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací – služby pevného internetu se spotřebiteli tak, že ve Specifikaci služeb OVANET City Home, upřesňujeme pojem a zejména hodnoty běžně dostupné rychlosti k datu 1.9.2020 takto:

  • Běžně dostupná rychlost – je rychlost odpovídající stahování (download) a odesílání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Tyto změny uvedené smluvní dokumentace uzavřených smluv OVANET City Home, OVANET a.s. uveřejnil k dnešnímu dni ve své provozovně na adrese sídla společnosti OVANET a.s. Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 a současně rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, na svých webových stránkách na adrese www.ovanet.cz, kde bude ode dne 1. září 2020 k dispozici i nové znění této smluvní dokumentace.

Současně OVANET a.s. tímto účastníkům doposud uzavřených Smluv sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně uvedených Smluv o službě elektronických komunikací, došlo na základě Doporučení Českého telekomunikačního úřadu, dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích účastníci těchto Smluv, tyto Smlouvy z důvodů těchto změn smluvní dokumentace, nemají právo ukončit odstoupením od smlouvy.

V Ostravě dne 27.7.2020

OVANET a.s.

Oznámení v podobě *.pdf dokumentu zde ke stažení.