Omezení vlivem koronaviru

?

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Omezení vlivem koronaviru

16.03.2020

Vážení klienti, obchodní partneři a potencionální zákazníci společnosti OVANET a.s.,

vyzýváme Vás, naše klienty, obchodní partnery a potencionální další zákazníky, aby jste zvážili návštěvu našeho sídla za účelem vyřizování nezbytných záležitostí v souvislostí se službami, které Vám poskytujeme. Využijte prosím jakýchkoliv jiných možných způsobů jak nás kontaktovat a Vaši záležitost vyřídit. Jsme připraveni Vám poskytnout podporu těmito komunikačními kanály, viz zákaznická podpora.

  • Tel: +420 555 135 050 – od 07:30 do 16:00;
  • GSM: +420 731 621 050 – od 07:30 do 16:00;
  • Email: helpdesk@ovanet.cz – nonstop;

Služby, které jsou aktuálně OMEZENY:

  • Vyjadřování k inženýrským sítím OVANET a.s. – Žádosti, které nám budou doručeny elektronicky emailem, budou vyřízeny ve standardní lhůtě. Žádosti, které nám budou doručeny v listinné podobě poštou, kurýrem apod., budou vyřízeny se 14-ti denním zpožděním;
  • Vstup a pobyt v Telehouse OVANET a.s. – vstup a pobyt oprávněných osob a klientů do a v Telehouse je omezen na nezbytné minimum, zároveň strpte omezení na pobyt jen 1 osoby v Telehouse. V nezbytných záležitostech kontaktujte prosím Servis Telehouse, kontakt zaslán na email klientům.

Služby, které jsou aktuálně ZASTAVENY:

  • Hotovostní pokladna pro úhradu služeb – platby prosím proveďte bezhotovostním převodem na č.ú. 117140613/0300, variabilní symbol máte ve své smlouvě, případně nás kontaktujte na výše uvedených kontaktech;

V současné době je důležité minimalizovat osobní kontakt kdekoli. Primárně jde o život a zdraví zaměstnanců a Vás, klientů, obchodních partnerů a potencionálních zákazníků.

Děkujeme Vám za pochopení a za Vaši součinnost.

OVANET a.s.