Omezení vlivem COVID-19

?

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Omezení vlivem COVID-19

09.10.2020

Vážení klienti, obchodní partneři a potencionální zákazníci společnosti OVANET a.s.,

vyzýváme Vás, abyste v těchto dnech a době zvážili návštěvu našeho sídla či provozovny za účelem vyřizování nezbytných záležitostí v souvislostí se službami, které Vám poskytujeme, anebo které byste chtěli poskytnout. Využijte prosím jakýchkoliv jiných možných způsobů jak nás kontaktovat a Vaši záležitost vyřídit ke spokojenosti vše stran. Jsme připraveni Vám poskytnout podporu těmito komunikačními kanály, viz zákaznická podpora.

Služby, které jsou aktuálně OMEZENY:

  • Vyjadřování k inženýrským sítím OVANET a.s. – Žádosti, které nám budou doručeny elektronicky emailem (vyjadreni@ovanet.cz), budou vyřízeny ve standardní lhůtě. Žádosti, které nám budou doručeny v listinné podobě poštou, kurýrem apod., mohou být vyřízeny se 14-ti denním zpožděním oproti standardní lhůtě;

Služby, které jsou aktuálně ZASTAVENY:

  • Hotovostní pokladna pro úhradu plateb za služby – platby za služby prosím proveďte bezhotovostním převodem na č.ú. 117140613/0300. Variabilní symbol máte ve své smlouvě/faktuře/klientském účtu, případně nás kontaktujte na výše uvedených kontaktech. V souvislostí s tímto připomínáme, že příjem plateb v hotovosti bude definitivně ukončen k 31.12.2020více informací zde;

Děkujeme Vám za pochopení a za Vaši součinnost v této turbulentní koronavirové (Covid-19) době.

V případě, že i tak se rozhodnete navštívit sídlo či provozovnu společnosti osobně, dodržujte prosím veškerá opatření, která jsou v souvislostí s Covid-19, vyhlašována orgány ČR (vláda, MZČR, KHS apod.). Při vstupu do sídla či provozovny společnosti si prosím:

  • desinfikujte ruce (stojan s desinfekcí je k dispozici u vstupu); a
  • mějte nasazenu roušku přes ústa a nos; a
  • dodržujte doporučenou vzdálenost od ostatních osob.

Děkujeme Vám za pochopení.

OVANET a.s.