Emailová adresa pro vyjadřování se k výskytu inženýrských sítí

Líbí se vám to ?

Kontaktujte nás

Emailová adresa pro vyjadřování se k výskytu inženýrských sítí

04.08.2022

Žádosti o vyjádření:

  • k existenci inženýrských sítí (sítě elektronických komunikací) ve správě společnosti OVANET a.s.,
  • stanovení podmínek pro umístění stavby v ochranném pásmu inženýrských sítí (sítě elektronických komunikací) ve správě společnosti OVANET a.s.

Žádosti můžete zasílat elektronicky na emailovou adresu:

vyjadreni@ovanet.cz

V souvislostí s tímto Vás zároveň informujeme, že ode dne 1.1.2019 je tato služba zpoplatněna, viz ceník. Zároveň Vás informujeme, že zasláním výše uvedené žádosti o vyjádření, budou zpracovány Vaše osobní údaje, přičemž informační povinnost dle Nařízení GDPR je vůči Vám plněna na internetových stránkách společnosti OVANET a.s., tj. www.ovanet.cz . V případě, že budete mít další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat naši společnost.

OVANET a.s.